Medlemskab

Alle med interesse for at spille bridge kan blive medlem.

Hvis man ikke har en makker på forhånd, kan klubben være behjælpelig med at finde en passende makker.

En mulighed er også, at man starter som substitut.

Klubben har stor glæde af sine substitutter, som kommer og spiller med, når et aktivt medlem er forhindret i at spille pågældende dag.

Man kan også være passivt medlem. F. eks. hvis man ønsker en "pause".

Kontingent, som kun betales af de aktive medlemmer, udgør 250,00 kr. halvårligt for primære medlemmer i sæson 2017/2018 og 200,00 kr halvårligt for sekundære klubmedlemmer og dækker alt, incl. jule- og afslutnings - frokost, samt præmier efter afsluttede turneringer og spurt-præmier på udvalgte dage.